Welkom bij Palaco bvba

Deze website is bedoeld om u informatie te verschaffen betreffende onze firma en de aangeboden diensten.

Wij respecteren uw privacy en zullen uw gegevens niet bewaren of doorgeven aan derden, maar enkel gebruiken om u terug te contacteren.

Door gebruik te maken van deze website, verbindt u zich ertoe de gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven.

Uw mening is belangrijk voor ons, zowel voor wat betreft de inhoud als de vormgeving van deze website.

Het contactformulier biedt de mogelijkheid om uw bevindingen rechtstreeks met ons te delen.

Welcome at Palaco ltd

Our website aims to inform you on our company and the services provided.

With full respect of your privacy, we will only use the contact data in order get in touch and we will never save this information or pass it on to other parties.

When you enter this website, you accept the terms and conditions and agree to comply with them.

Your feedback on the content and the layout of this site is important to us.

The contact form provides the possibility to directly share your findings with us.

Bienvenue chez Palaco sprl

Notre site vise à vous informer au sujet de notre entreprise et les services offerts.

Vos données seront utilisées uniquement pour vous recontacter en tout respect de votre vie privée et elles ne seront jamais stockées ou transmises à des tiers.

En utilisant ce site, vous vous engagez à accepter les conditions d'utilisation et à les respecter.

Votre opinion sur le contenu et la conception du site est importante pour nous.

Le formulaire de contact permet de partager vos commentaires directement avec nous.